ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ, ФАЙЛИ COOKIE ТА ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ

05.10.2022

версія 1.1.

дата набрання чинності: 17.06.2022 

Команда CLUST цінує та поважає кожного, тому конфіденційність персональної інформації всіх, хто відвідує веб-сайт https://clust.team/  та чіткі і прозорі правила користування веб-сайтом є нашим пріоритетом. Ця Політика конфіденційності, файли coockiе та правила користування (надалі за текстом вживається як «Політика веб-сайту» та/або «Політика») надають змогу дізнатись як ми забезпечуємо збір інформації, як можна користуватись веб-порталом та пояснює мету і способи обробки особистої інформації, наданою користувачами.

Політика веб-сайту розроблена, затверджена та має відношення виключно до веб-сайту https://clust.team/ . Команда CLUST не надає жодних гарантій та запевнень щодо інформації, що збирається та використовується на веб-сайтах третіх осіб. Ми не перевіряємо достовірність отриманої про користувачів інформації і не контролюємо правосуб’єктність користувачів.

Для зручного опанування Політикою

ми застосовуємо наступні ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ:

«Веб-сайт» (надалі – «Сайт») – інформаційний ресурс в мережі Інтернет, який розміщений за адресою https://clust.team/ та містить текстову, графічну та іншу інформацію, яка сприймається як єдине ціле, та підтримується комплексом системних програмних засобів.
«Користувач» – будь-яка фізична особа, яка коли-небудь здійснювала доступ до Сайту та досягла віку, допустимого для акцепту Угоди користувача розміщеної на Сайті та цієї Політики.

«Інформація Користувача» – інформаційний масив Користувача у вигляді розповіді про себе, свої досягнення, посилання на власні профайли/аккаунти у соціальних мережах/спільнотах, що надаються Користувачем до перегляду команді Сайту. Інформація Користувача може містити Персональні дані.
«Персональні дані» – відомості чи сукупність відомостей про Користувача, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
«Послуги» (сервіси Сайту) – будь-які послуги, які пропонуються на Сайті та включають у себе, але не обмежуються послугами надання інформаційного контенту про команду та продукти групи CLUST, взаємодія з потенційними кандидатами щодо працевлаштування, пряма промоція бренду та реклама тощо.

1. ЯКІ ВИДИ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ МИ ЗБИРАЄМО, ЇХ ОБРОБКА ТА ВИКОРИСТАННЯ:

1. Використання Сайту не вимагає реєстрації та/або авторизації та безпосереднього надання персональних даних, які можуть ідентифікувати Користувача, крім випадків прямо передбачених умовами Політики.

2. Вся Інформація надається Користувачами самостійно, виключно на добровільній основі та за прямим волевиявленням кожного Користувача.

3. Ми отримуємо  Інформацію Користувача з метою обробки звернення до нас останнього.

4. При використанні Сайту можливе здійснення автоматичного збору інформації технічного характеру, пов’язаної із використанням Користувачем Сайту.

5. Ми можемо збирати, зберігати та використовувати такі типи Інформації Користувача:

 • інформацію про відвідування та використання цього Сайту, включаючи джерело рефералів, тривалість відвідування, перегляд сторінок та маршрути навігації на Сайті;
 • інформацію про комп’ютер, включаючи IP-адресу, географічне розташування, тип і версію браузера та операційну систему;
 • інформацію, таку як ім’я та адреса електронної пошти, які Користувач вводить для встановлення підписки на електронні листи та/або інформаційні бюлетені Сайту;
 • інформацію, яку Користувач вводить під час користування послугами на Сайті;
 • інформацію, що міститься в будь-яких повідомленнях, які Користувач надсилає нам електронною поштою або через Сайт, включаючи його вміст/файли/посилання та метадані;
 • будь-яку іншу особисту Інформацію, яку Користувач надсилає нам.
  Перш ніж повідомляти нам особисту інформацію іншої особи, Користувач повинен отримати згоду цієї особи як на розголошення, так і на обробку цієї особистої інформації відповідно до цієї Політики та застосовуваного законодавства.

 

6. У випадку коли Користувач відвідує Сайт встановлюється з’єднання, здійснюється доступ до даних на Сайті і створюється log-файл. Він може містити:
– дату і час доступу до Сайту;
– IP-адресу, з якої здійснювався доступ до Сайту;
– дані або ім’я файлу, до якого Користувач звернувся на Сайті;
– кількість часу, проведеного на Сайті;
– назву і версію веб-браузера, операційної системи;
– назву веб-сайту,  з якого перейшли на Сайт.
Ця інформація використовується для покращення продуктивності роботи Сайту, з міркувань безпеки, для забезпечення стабільності роботи Сайту, а також для захисту Сайту від можливих зовнішніх атак. Окрім цього, ми можемо здійснювати статистичний аналіз цих даних. Дані, що зберігаються у log-файлі не дають можливості нам ідентифікувати особу Користувача. Дані у log-файлі використовуються лише для мети вказаної у цій Політиці і не передаються третім сторонам, крім випадів прямо передбачених умовами Політики та застосовуваного законодавства.

7. Ми збираємо лише ті персональні дані, які свідомо та добровільно надані Користувачем, як суб’єктом персональних даних в цілях використання сервісів Сайту, що відповідно до вимог чинного законодавства України є згодою суб’єкта персональних даних на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої в цій Політиці мети їх обробки.

8. Гарантуємо, що не будемо продавати або здавати в оренду особисті дані Користувача третім сторонам, крім випадків коли розкриття Ваших персональних даних необхідне для виконання вимог чинного законодавства України.

9. Ми не збираємо та не обробляємо інформацію про Ваші персональні дані щодо расового або етнічного походження, політичних, релігійних або світоглядних переконань, членства в політичних партіях та професійних спілках, засуджень до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних (відповідно до статті 7 Закону України «Про захист персональних даних»).

2. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

2.1 Обробка і зберігання наданих персональних даних здійснюється в дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування сервісів Сайту. Надані персональні дані обробляються і можуть зберігатись в Базі персональних даних чи окремій таблиці Бази даних  Сайту.

Місце зберігання та обробки персональних даних знаходиться за адресою: 04071, м. Київ, вул. Боричів Тік, будинок 35В.

3. МЕТА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

3.1. Надана Користувачем інформація, яка може включати персональні дані, може бути використана з метою:

 • проведення з Користувачем співбесіди на предмет можливої майбутньої кооперації/взаємодії з командою CLUST;
 • адміністрування Сайту;
 • персоналізації Сайту для Користувача;
 • для відправлення не маркетингових комунікацій;
 • надсилання сповіщень електронною поштою у випадку, якщо Користувач замовив таке розсилання. Користувач завжди має необмежену можливість відмовитись від отримання таких повідомлень шляхом здійснення відповідних дій на Сайті та/або шляхом надсилання відповідного листа електронною поштою;
 • для розглядання та вирішення скарг Користувачів, пов’язаних з користуванням Сайтом;
 • для збереження Сайту в безпеці та попередження шахрайства;
 • інші види використання.

3.2. Гарантуємо, що не будемо без прямої згоди Користувача надавати його особисту інформацію будь-якій третій стороні для їх прямого маркетингу або будь-яких інших цілей, крім випадків передбачених чинним законодавством України.

4. ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

4.1. Персональні дані зберігаються на термін не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки.

4.2. Після того, як Користувач заявив про вимогу видалення Інформації про Користувача на Сайті та/або у базі персональних даних шляхом відповідного запиту, персональні дані такого Користувача видаляються без можливості поновлення.

5. ВЗАЄМОДІЯ САЙТУ З ІНШИМИ РЕСУРСАМИ

5.1. При використанні сервісів, на сторінках Сайту можуть бути присутні коди інших інтернет ресурсів і третіх сторін, в результаті чого такі інтернет ресурси і треті сторони отримують дані Користувача. Ці інтернет-ресурси можуть отримувати і обробляти інформацію, про те, що Користувач відвідав ці сторінки, а також іншу інформацію, яку передає браузер. Такими інтернет-ресурсами можуть бути:
– системи банеропоказів (наприклад, DoubleClick for Publishers, Admixer, AdRiver та ін.);
– соціальні плагіни мереж (наприклад, Discus, Facebook, Twitter, Google+, ).

5.2. Використання зазначених сервісів необхідно для оперативного аналізу відвідувань Сайту, внутрішньої і зовнішньої оцінки відвідуваності Сайту, глибини переглядів, активності Користувачів. Дані, отримані від зазначених сервісів ми не зберігаємо і не обробляємо.

5.3. Якщо Користувач в силу будь-яких причин не бажаєте, щоб сервіси передбачені вище отримували доступ до персональних даних такого Користувача, Користувач можете за власним бажанням вийти з ресурсу та очистити файли cookie (через свій браузер).

6. ВЗАЄМОДІЯ ВЛАСНИКА З ТРЕТІМИ СТОРОНАМИ СТОСОВНО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

6.1. Ми не здійснюємо передачу персональних даних третім сторонам, крім випадків, коли така передача є вимогою чинного застосовуваного законодавства, на прохання суб’єкта персональних даних або в інших випадках, викладених в цій Політиці. Ми розуміємо, що особиста інформація є цінністю і невід’ємним змістом, в тому числі, особистих немайнових прав будь-якої фізичної особи, тому вживаємо всіх можливих заходів для захисту особистої інформації Користувача.

6.2. Доступ до персональних даних можуть мати наші уповноважені працівники, які надали згоду на забезпечення конфіденційності персональних даних Користувачів, а також треті сторони, які надають нам послуги з підтримки і адміністрування Сайту, інші послуги, пов’язані із здійсненням господарської діяльності. Наші уповноважені працівники та/або треті сторони на підставі укладених з нами договорів зобов’язуються дотримуватись усіх вимог чинного законодавства України щодо захисту персональних даних Користувачів та їх конфіденційності.

6.3. На Сайті можуть бути посилання на інші веб-сайти (виключно в інформаційних цілях). При переході по посиланню на інші веб-сайти дія цієї Політики на такі сайти поширюватися не буде. У зв’язку з чим, ми рекомендуємо переглядати політику в сфері конфіденційності і персональних даних кожного веб-сайту перед тим, як передавати будь-які персональні дані, за якими Користувача можуть ідентифікувати.

6.4. Особиста інформація, яку Користувач публікує на Сайті може бути доступною через мережу Інтернет в усьому світі. Ми не можемо запобігти використанню та нецільовому використанню такої інформації третіми сторонами в інших країнах.

7. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

7.1. Ми використовуємо загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення, але ми не гарантуємо абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза межами нашого регулювання.

7.2. Ми забезпечуємо застосування всіх відповідних зобов’язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованого або незаконного розголошення або обробки такої інформації та даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження.

7.3. Ми маємо право поширювати персональні дані без згоди Користувача у випадку визначеному чинним застосовуваним законодавством, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

7.4. Якщо Користувач надав/втратили доступ до свого аккаунту/профайлу/електронної пошти, Користувач несе повну та самостійну відповідальність за дії нового Користувача при використанні ним Сайту з Вашого Аккаунту.

8. УМОВИ ДОСТУПУ ДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

8.1. Порядок доступу до персональних даних третіми сторонами визначається умовами згоди Користувача, наданої на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.

8.2. Користувач має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб’єкта відносин, пов’язаних з персональними даними, за умови зазначення прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання (місця перебування) і реквізитів документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит, крім випадків, установлених чинним застосовуваним законодавством.

8.3. Доступ до даних про себе здійснюється безоплатно. Відстрочка доступу до своїх персональних даних не допускається. Відстрочка доступу до персональних даних третіми сторонами допускається у разі, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, не може перевищувати сорока п’яти календарних днів.

8.4. Повідомлення про відстрочку доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження такого рішення.

8.5. Відмова у доступі до персональних даних допускається, у порядку визначеному чинним законодавством України, якщо доступ до них заборонено згідно із Законом України «Про захист персональних даних» та іншими нормами застосовуваного законодавства.

8.6. Рішення про відстрочення або відмову у доступі до персональних даних може бути оскаржено у відповідності до вимог чинного застосовуваного законодавства.

9. ПРАВА КОРИСТУВАЧА (СУБ’ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ)

Користувач (суб’єкт персональних даних) маєте право:
– знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим особам, крім випадків, встановлених Законом України «Про захист персональних даних»;
– отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх сторін, яким передаються його персональні дані;
– на доступ до своїх персональних даних;
  отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
  пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
  пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
  на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію Користувача;
– звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
– застосовувати засоби правового захисту в разі порушення чинного законодавства України про захист персональних даних;
– вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
– відкликати згоду на обробку персональних даних;
– знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
– на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

10. ФАЙЛИ COOKIE

10.1. Наш Сайт використовує файли cookie. Файл cookie – це файл, що містить ідентифікатор (рядок літер та цифр), який веб-сервер надсилає веб-браузеру та зберігає браузер. Потім ідентифікатор надсилається назад на сервер кожного разу, коли браузер вимагає від сервера сторінки. Файли cookie можуть бути як «стійкими» файлами cookie, так і «сеансовими» файлами cookie: стійкий файл cookie буде зберігатися веб-браузером і залишатиметься дійсним до встановленої дати його закінчення, якщо Користувач його не видалив до дати закінчення терміну дії; cookie сеанс, з іншого боку, закінчується в кінці сеансу роботи Користувача, коли веб-браузер закриється. Файли cookie, як правило, не містять будь-якої інформації, яка особисто ідентифікує Користувача, але особиста інформація, яку ми зберігаємо проКористувача, може бути пов’язана з інформацією, що зберігається та отримується від файлів cookie.

10.2. Назви файлів cookie, які ми використовуємо на нашому Сайті, та цілі, для яких вони використовуються, викладені нижче:
ми використовуємо Google Analytics на нашому Сайті для розпізнавання комп’ютера, коли Користувач відвідує наш Сайт.
Більшість браузерів дозволяють відмовитись від прийняття файлів cookie – наприклад:
в Internet Explorer можна заблокувати файли cookie, використовуючи параметри керування файлами cookie, натиснувши «Інструменти», «Параметри Інтернету», «Конфіденційність», а потім «Додатково»;
у Firefox можна заблокувати всі файли cookie, натиснувши «Інструменти», «Параметри», «Конфіденційність», виберіть зі спадного меню пункт «Використовувати власні налаштування для історії» та зніміть галочку «Прийняти файли cookie з сайтів»; і
у Chrome можливо заблокувати всі файли cookie, відкривши меню «Налаштувати та керувати», натиснувши «Налаштування», «Показати розширені налаштування» та «Налаштування вмісту», а потім вибрати «Блокувати сайти з налаштування будь-яких даних» «Під заголовком» «Cookies».

10.3. Блокування всіх файлів cookie негативно вплине на зручність використання Сайту. Якщо Користувач заблокує файли cookie, він не зможе використовувати всі функції Сайту.

10.4. Користувач може видалити файли cookie, які вже зберігаються на комп’ютері. Видалення файлів cookie негативно вплине на зручність використання багатьох веб-сайтів.
Для видалення файлів cookie:
в Internet Explorer потрібно видалити файли cookie вручну;
у Firefox Ви можете видалити файли cookie, натиснувши «Інструменти», «Параметри» та «Конфіденційність», потім виберіть «Використовувати власні налаштування для історії», натисніть «Показати файли cookie», а потім натисніть «Видалити всі файли cookie» ; і
у Chrome можна видалити всі файли cookie, відкривши меню «Налаштувати та керувати» та натиснувши «Налаштування», «Показати розширені налаштування» та «Очистити дані веб-перегляду», а потім вибрати «Видалити файли cookie та інший сайт і плагінні дані «, перш ніж натиснути» Очистити дані веб-перегляду.

11. ЗМІНА ПОЛІТИКИ

11.1. Команда CLUST залишаємо за собою право публікувати окремі примітки про конфіденційність, а також у будь-який час змінювати та/або доповнювати зміст Політики на власний розсуд.

11.2. У випадку внесення істотних змін до Політики ми розмістимо повідомлення на Сайті та зазначено термін набрання цими змінами чинності. Якщо протягом зазначеного терміну Користувач не відмовиться від прийняття цих змін в письмовій формі, це означатиме, що Користувач погодився з відповідними змінами Політики.

Підпишиться на нашу розсилку
актуальних вакансій